Τι πέφτει πιο γρήγορα, ένα τούβλο ή ένα πούπουλο;

Τι πέφτει πιο γρήγορα, ένα τούβλο ή ένα πούπουλο; Original Khan Academy video: Would a Brick or Feather Fall Faster https://www.khanacademy.org/science/physics/newton-gravitation/gravity-newtonian/v/would-a-brick-or-feather-fall-faster Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL65/