Ο Sal βρίσκει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με μονάδες διαφορετικού μεγέθους. By G. Karalis Original video: Measuring the same rectangle with different unit squares | Measurement | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=O1R4H3Ca82E