Ο Sal συγκρίνει τα κλάσματα γράφοντας τους σε μια αριθμογραμμή και σχεδιάζοντας μοντέλα κλασμάτων. By G. Karalis Original video: Comparing fractions visually and on number line | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Kt7Dwr7BftE