Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση Original Khan Academy video: The Distributive Property http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/the-distributive-property Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7L/