Αγωνιστικά αμάξια με σταθερή ταχύτητα σε στροφή

Παράδειγμα με αγωνιστικά αυτοκίνητα με σταθερό μέτρο ταχύτητας σε στροφή Original Khan Academy video: Race Cars with Constant Speed Around Curve https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/centripetal-acceleration-tutoria/v/race-cars-with-constant-speed-around-curve Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6C/