Ο Sal χρησιμοποιεί μια αριθμογραμμή για να προσθέσει διψήφιους αριθμούς. By G. Karalis Original video: Adding two digit numbers on a number line https://www.youtube.com/watch?v=qHbw1_9HstU