Τα πραγματικά αέρια δεν ακολουθούν πάντα τις υποθέσεις της κινητικής μοριακής θεωρίας. Ενώ τα σωματίδια ενός ιδανικού αερίου θεωρείται ότι δεν καταλαμβάνουν όγκο και δεν παρουσιάζουν κανένα ενδοσωματιδιακό αξιοθέατο, τα σωματίδια ενός πραγματικού αερίου έχουν πράγματι πεπερασμένους όγκους και προσελκύουν το ένα το άλλο. Ως αποτέλεσμα, τα πραγματικά αέρια παρατηρούνται συχνά να αποκλίνουν από την ιδανική συμπεριφορά. By N. Zavras Original video: Introduction to real gases | Intermolecular forces and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=yDZcVKy52LM