Ομοιοπολικός δεσμός. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί περιλαμβάνουν την κατανομή ζευγών ηλεκτρονίων μεταξύ ατόμων. Τα ζεύγη ηλεκτρονίων που μοιράζονται μεταξύ ατόμων ισοδύναμης ή πολύ παρόμοιας ηλεκτροαναγονικότητας συνιστούν έναν μη πολικό ομοιοπολικό δεσμό (π.χ. H-H ή C-H), ενώ τα ηλεκτρόνια που μοιράζονται μεταξύ των ατόμων της άνισης ηλεκτραρνητικότητας αποτελούν έναν πολικό ομοιοπολικό δεσμό (π.χ. H-O). By N. Zavras Original video: Covalent bonds https://www.youtube.com/watch?v=kS5iU4v0QZk&feature=emb_logo