Μακρά διαίρεση και παραδείγματα με υπόλοιπο Original Khan Academy video: Division 3: More long division and remainder examples https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/long_division/v/division-3-more-long-division-and-remainder-examples Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL71/