Ο Σαλ λύνει ένα λεκτικό πρόβλημα αφαίρεσης δύο βημάτων με αριθμούς μικρότερους από το 100. By G. Karalis Original video: Losing tennis balls Addition and subtraction within 100 Early Math Khan Academ https://www.youtube.com/watch?v=rm3NjcSmFFo&feature=emb_logo