Βασικός δανεισμός ή αναδιάταξη κατά την αφαίρεση τριψήφιων αριθμών Original Khan Academy video: Basic regrouping or borrowing when subtracting three digit numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/v/basic-regrouping-or-borrowing-when-subtracting-three-digit-numbers