Παραδείγματα πρόσθεσης τριψήφιων αριθμών (με κρατούμενα) Original Khan Academy video: Examples of carrying when adding three digit numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/addition_carrying/v/example-adding-with-carrying