Εισαγωγή στη βαρύτητα - Νόμος της παγκόσμιας έλξης Original Khan Academy video: Introduction to Gravity https://www.khanacademy.org/science/physics/newton-gravitation/gravity-newtonian/v/introduction-to-gravity Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL64/