Ο Σαλ αποσυνθέτει ένα ακανόνιστο σχήμα για να βρει το εμβαδόν ολόκληρου του σχήματος. By G. Karalis Original video: Calculating the square footage of a house | Measurement | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=xo4VpX2IIMk