Διανυσματικά και μονομερή μεγέθη

Διανυσματικά και μονομερή μεγέθη Original Khan Academy video: Introduction to Vectors and Scalars https://www.youtube.com/watch?v=ihNZlp7iUHE Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6M/