Ο Sal λύνει τι ώρα πρέπει να φύγετε αν ταξιδεύετε για 39 λεπτά και πρέπει να είστε σπίτι στις 6:15. By G. Karalis Original video: Time word problem: When to leave to get home on time | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=kul2ZmVIQZk