Συγκρίνοντας αριθμούς στην αριθμογραμμή

Ο Sal χρησιμοποιεί την αριθμογραμμή για να συγκρίνει αριθμούς μικρότερους ή ίσους με 10. By G. Karalis Original video: Comparing small numbers on the number line | Counting | Early Math | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=tJrSILRXOUc