Σύγκριση καταχρηστικών κλασμάτων και μεικτών αριθμών Original Khan Academy video: Comparing improper fractions and mixed numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/mixed_numbers/v/comparing-improper-fractions-and-mixed-numbers Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5n/