Η Lindsay συγκρίνει τα κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή. Συγκρίνει ένα ζευγάρι κλασμάτων οπτικά και ένα άλλο ζευγάρι χωρίς. By G. Karalis Original video: Comparing fractions with same numerator | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=2BxsmPo-zXI