Τα ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου με διαφορετικούς αριθμούς νετρονίων. Επειδή περιέχουν διαφορετικούς αριθμούς νετρονίων, τα ισότοπα έχουν διαφορετικές ατομικές μάζες. Η μέση ατομική μάζα ενός στοιχείου υπολογίζεται λαμβάνοντας τη σταθμισμένη μέση μάζα των φυσικών ισοτόπων του στοιχείου. By N. Zavras Original video: Isotopes | Atomic structure and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ShC3VoxxW3g&feature=emb_logo