Ένα παράδειγμα για την κατανόηση της έννοιας της αναλογίας Original Khan Academy video: Understanding Proportions http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/basic-ratios-proportions/v/understanding-proportions Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6b/