Πώς να γράψετε βασικές εκφράσεις με μεταβλητές. Ο Sal γράφει μια έκφραση που αναπαριστά 11 περισσότερα από το α. By G. Karalis Original video: How to write basic expressions with variables | 6th grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=640-86yn2wM&t=1s