Η Λίνσευ βρίσκει ένα μοτίβο από τον πολλαπλασιασμό μονοψήφιων αριθμών με 10, 100 και 1000. By G. Karalis Original video: Multiplying 1-digit numbers by 10, 100, and 1000 | Math | 4th grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=SG4gX-VGzog