Το mole και ο αριθμός Avogadro

Το mole και ο αριθμός Avogadro. By N. Zavras Original video: The mole and Avogadro's number https://www.youtube.com/watch?v=cvi4IJMZ13Q&feature=emb_logo