Μετατόπιση από ταχύτητα και χρόνο

Μετατόπιση από ταχύτητα και χρόνο Original Khan Academy video: Displacment from Time and Velocity Example http://www.khanacademy.org/science/physics/mechanics/v/displacement-from-time-and-velocity-example Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6V/