Ο Sal δείχνει μετρήσεις σε γραμμικά διαγράμματα (που ονομάζονται επίσης σημειογράμματα). By G. Karalis Original video: Marking data on line plots | 3rd grade | Khan Academy Marking data on line plots | 3rd grade | Khan Academy