Ο Sal ανακαλύπτει ιδιότητες και χαρακτηριστικά τετράπλευρων σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων παραλληλόγραμμων, ρομβοειδών, ορθογωνίων και τετραγώνων. By G. Karalis Original video: Introduction to types of quadrilaterals | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=H-ykHosJW9c