Πολλαπλασιασμός με τη μέθοδο πίνακα, μέθοδος δικτυωτού πλέγματος Original Khan Academy video: Lattice Multiplication https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/lattice_multiplication/v/lattice-multiplication Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL8K/