Ιδιότητες των δυνάμεων με παράγωγα Original Khan Academy video: Exponent Properties Involving Products https://www.khanacademy.org/math/algebra/exponent-equations/exponent-properties-algebra/v/exponent-properties-involving-products Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5Y/