Σύγκριση κλασμάτων με σύμβολα "μεγαλύτερο απο" και "μικρότερο απο"

Ο Sal σκιάζει οπτικά για να συγκρίνει τα κλάσματα. By G. Karalis Original video: Comparing fractions with greater than and less than symbols | Fractions | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=8OKTrN0uT-Q