Απλή πρόσθεση

Εισαγωγή στην πρόσθεση: διάφοροι τρόποι απεικόνισης της πρόσθεσης. Original Khan Academy video: Basic Addition https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/basic_addition/v/basic-addition Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7n/