Η Lindsay λύνει ένα λεκτικό πρόβλημα πολλαπλών βημάτων που περιλαμβάνει ένα εικονόγραμμα. By G. Karalis Original video: Interpreting picture graphs (notebook) | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=st-rVFChzHA&t=1s