Εφηβικοί αριθμοί ως άθροισμα με 10

Εξετάζουμε το ρόλο του 1 στις δεκάδες και σκεφτόμαστε τι σημαίνει πραγματικά. By A. kallionaki Original video: Teens as sums with 10 Place value tens and hundreds Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ourH3ueWNmA&feature=emb_logo