Ο Sal χρησιμοποιεί εικονογράμματα για την επίλυση λεκτικών προβλημάτων. By G. Karalis Original video: Solving problems with pictographs 2 | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=IjcLW7Y7Ndk&t=3s