Κλίμακα της απόστασης του πλησιέστερου άστρου

Κλίμακα της απόστασης του πλησιέστερου άστρου Original Khan Academy video: Scale of distance to closest stars https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/universe-scale-topic/scale-earth-galaxy-tutorial/v/scale-of-distance-to-closest-stars