Η Lindsay βρίσκει το εμβαδόν ενός ακανόνιστου σχήματος, αποσυνθέτοντάς το σε 2 ορθογώνια και αφαιρώντας το εμβαδόν του ορθογωνίου. By G. Karalis Original video: Decomposing shapes to find area (subtract) | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=qS4stB9LfJA