Ο Sal υπολογίζει το μήκος ενός αντικειμένου όταν δοθεί το μήκος ενός άλλου αντικειμένου, καθώς επίσης και την εκτίμηση μέτρησης μήκους με μονάδες εκατοστών και μετρητών. By G. Karalis Original video: Estimating lengths Measurement and data Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=0B91xPrwcPE&feature=emb_logo