Σχετίζεται η αξία θέσης ψηφίου με τον τυπικό αλγόριθμο για την πολυψήφια αφαίρεση

Μετάβαση από ένα διάγραμμα αξίας θέσης ψηφίου στον τυπικό αλγόριθμο κατά την αφαίρεση πολυψήφιων αριθμών. By G. Karalis Original video: Understanding place value when subtracting Dubbed https://www.youtube.com/watch?v=XAPhD7EDQUk