Σπάνιοι αριθμοί οξείδωσης οξυγόνου

Σπάνιοι αριθμοί οξείδωσης οξυγόνου By N. Zavras Original video: Unusual oxygen oxidation states https://www.youtube.com/watch?v=R2EtXOoIU-E&feature=youtu.be