Παράδειγμα: Βρίσκοντας τον χημικό τύπο ιοντικής ένωσης

Για να βρείτε τον τύπο μιας ιοντικής ένωσης, πρώτα αναγνωρίστε το κατιόν και γράψτε το σύμβολο και το φορτίο του. Στη συνέχεια, προσδιορίστε το ανιόν και σημειώστε το σύμβολο και το φορτίο του. Τέλος, συνδυάστε τα δύο ιόντα για να σχηματίσετε μια ηλεκτρικά ουδέτερη ένωση. Σε αυτό το βίντεο, θα ακολουθήσουμε αυτήν τη διαδικασία για την ιοντική ένωση βρωμιούχου ασβεστίου. By N. Zavras Original video: Worked example: Finding the formula of an ionic compound | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=8_fMpRUsnBk