Εισαγωγή στην τάση του νήματος 2

Εισαγωγή στην τάση του νήματος , δεύτερο μέρος. Original Khan Academy video: Introduction to Tension Part 2 https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/tension-tutorial/v/introduction-to-tension--part-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5T/