Ο Sal λύνει λεξικά προβλήματα που αφορούν τη μάζα.  Εκτίμηση της μάζας των αντικειμένων. By G. Karalis Original video: Mass problems | Measurement and geometry | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=4HnyNMhkBs0