Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό. Χρήση συστοιχιών και επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης για οπτικοποίηση του πολλαπλασιασμού. By G. Karalis Original video: Intro to multiplication Multiplication and division Arithmetic Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=RNxwasijbAo