Πρόσθεση και Αφαίρεση μέχρι το 20. Mαθηματικά A΄Δημοτικού, G. Karalis. Sea monsters and superheroes | Addition and subtraction within 20 | Early Math | Khan Academy Original video: https://www.youtube.com/watch?v=fGok2nHOjnI&feature=emb_logo