Επιτάχυνση της βαρύτητας στο διαστημικό σταθμό Original Khan Academy video: Acceleration Due to Gravity at the Space Station https://www.khanacademy.org/science/physics/newton-gravitation/gravity-newtonian/v/acceleration-due-to-gravity-at-the-space-station Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL4u/