Οι φυσικές και χημικές διεργασίες μπορούν να ταξινομηθούν από τις αλλαγές που συμβαίνουν στο μοριακό επίπεδο. Γενικά, οι χημικές διεργασίες περιλαμβάνουν αλλαγές στους χημικούς δεσμούς, ενώ οι φυσικές διεργασίες περιλαμβάνουν αλλαγές μόνο στις διαμοριακές δυνάμεις. Ορισμένες διεργασίες δεν ταιριάζουν σωστά σε μια κατηγορία: για παράδειγμα, όταν το NaCl διαλύεται στο νερό, οι ιονικοί δεσμοί σπάζουν (υποδηλώνοντας μια χημική διαδικασία), αλλά δεν σχηματίζονται νέες ουσίες (που υποδηλώνουν μια φυσική διαδικασία). By N. Zavras Original video: Physical and chemical changes | Chemical reactions | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=3e8e0d1fWLk