Αφαίρεση μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων

Ο Sal αφαιρεί τριψήφιους αριθμούς κατά μονάδες, δεκάδες, και εκατοντάδες χωρίς ανασυγκρότηση. By G. Karalis Original video: Subtracting hundreds, tens, and ones Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ycBxbgjQns4&feature=emb_logo