Πρόσθεση μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων

Ο Sal προσθέτει τριψήφιους αριθμούς, προσθέτοντας μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες. By G. Karalis Original video: Adding hundreds, tens, and ones Addition and subtraction within 100 Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=SCBp0d6zR2I&feature=emb_logo