Η έννοια του ποσοστού επί τοις εκατό Original Khan Academy video: Describing the Meaning of Percent http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/percents/v/describing-the-meaning-of-percent Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7T/