Η θεωρία της σύγκρουσης δηλώνει ότι για να συμβεί μια αντίδραση, τα αντιδραστικά σωματίδια πρέπει να συγκρούονται με αρκετή κινητική ενέργεια για να ξεπεραστεί το ενεργειακό φράγμα ενεργοποίησης. Μια κατανομή Maxwell-Boltzmann δείχνει την κατανομή των σωματιδιακών ενεργειών σε μια δεδομένη θερμοκρασία και επιτρέπει μια ποιοτική εκτίμηση του κλάσματος των σωματιδίων με επαρκή ενέργεια για να αντιδράσει σε αυτή τη θερμοκρασία. By N. Zavras Original video: Collision theory and the Maxwell-Boltzmann distribution | Kinetics | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=L7R1HjA8BQ4